SKG is de Stichting Kwaliteit Gevelbouw welke als onafhankelijke organisatie hang- en sluitwerk keurt op kwaliteit. Hierbij wordt voornamelijk gelet op de inbraakpreventie en de duurzaamheid. De Stichting deelt een keurmerk uit met één, twee of drie sterren. Een product met één ster wordt gezien als niet zelfstandig inbraakwerend, en het wordt aangeraden om deze producten niet zelfstandig te gebruiken. Producten met twee sterren kunnen zelfstandig worden gebruikt en worden geacht de inbrekers met minimaal drie minuten te vertragen. Tenslotte is er nog het keurmerk met drie sterren; deze sloten vertragen de inbrekers met minimaal vijf minuten. Dit is de hoogste waardering die door SKG wordt gegeven.